WHY CARE?

pal_shine.jpg

Meditationslärarprogrammet CARE har skapats för att sprida verktyg och tekniker för att stötta mänsklighetens uppvaknande. Den individuella strävan att transcendera egot, dess rädslor och våra mest basala impulser är en central del i det globala hållbarhetsarbetet. Vi behöver kunna samverka på en djupare nivå för att hantera vår tids mest pressande utmaningar.

Ökad medvetenhet är vägen. Det innebär en ökad objektivitet inför våra tankar, känslor och beteenden vilket gör det möjligt att upptäcka och släppa taget om ohälsosamma mentala tendenser och kultivera hälsosamma tankar och beteenden istället.

Detta program går på djupet på ett helt annat sätt än de flesta andra meditationskurser. Det som gör det unikt är att det inte enbart har fokus på dig och dina inre förmågor. Här ingår även träning inom social medvetenhet och relationsbyggande genom “autentiskt relaterande” för att på ett mer direkt sätt kunna stärka din koppling till andra samtidigt som du också stärker medvetenheten om dig själv. Vår globala medvetenhet utvecklar vi genom utforskande av våra värderingar, genom studier av forskningsområdet effektiv altruism och övningar för att tydliggöra det ömsesidiga beroende vi har gentemot varandra och vår jord.

Meditationslärarprogrammet följer ingen specifik tradition men inkluderar tekniker och kunskaper från många olika. Vi fokuserar på och tydliggör de gemensamma nämnarna för att kunna verka som en förenande kraft, bortom tribalism och det eviga vi och dom som har åsamkat så stor skada de senaste årtusendena. Här möts vetenskapen och olika visdomstraditioner, här möts det rationella och det mystiska. Vi inkluderar övningar och tekniker som har visats särskilt användbara och effektiva i vår kultur och i vetenskapliga studier. Det finns ingen specifik väg som är bäst för alla, så genom att utforska olika meditationer och psykologiska interventioner kan du finna vad som är effektivast för just dig och dina kursdeltagare. Meditationslärare med inblick i flera olika visdomstraditioner kan verka för spridning av ökad förståelse och tolerans genom att belysa likheterna snarare än skillnaderna i deras kärnbudskap.

Förutom fokus på egen personlig utveckling är programmet framtaget för att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta med att öka medvetenhet och hälsa professionellt - i organisationer, på företag, yogastudios, inom utbildningsväsendet och i eller mot vården.

Världen behöver engagerade eldsjälar med stor självkännedom som verkar för ökad medvetenhet och global medkänsla. För att åstadkomma detta utbildar vi “förändringsagenter” med ett brett register av tekniker och metoder i sina verktygslådor. Med en stabil egenpraktik som bas skall vi vara redo att inte bara kunna möta och relatera till oss själva, utan även till människor och grupper där de befinner sig och guida dem vidare till nästa nivå i deras andliga utveckling.

Vill du vara med på resan?