Programinnehåll & struktur

MedModellen_schema.png

pal_shine.jpg

Vad kommer jag att lära mig?

Du kommer att lära dig att utveckla och guida dina elever mot allt mer subtila aspekter inom de sex domänerna som ingår i Medvetenhetsmodellen. Du kommer att få utforska meditationstekniker som har visats vara effektiva - allt ifrån yogiska tekniker och meditationer från olika buddhistiska traditioner till övningar från hälsopsykologin och lyckoforskningen. Du kommer att lära dig varför och på vilket sätt dessa tekniker fungerar och hur du presenterar dem på ett sätt som tilltalar olika målgrupper och bakgrunder för att utveckla individer och organisationer.


Tekniker & interventioner

Vi kommer att praktisera och lära oss tekniker, interventioner/ övningar samt teori för att etablera:

 • Fokuserad uppmärksamhet och stilla sinnet.

 • Förmåga att hantera starka känslor och skapa förutsättningar för “sinnesbalans”.

 • “Hjärtats förmågor” som kärleksfull vänlighet, medkänsla/compassion och empatisk glädje.

 • Tacksamhet och förlåtelse genom evidensbaserade interventioner ifrån hälsopsykologin.

 • Närvaro och gemenskap genom mantrasång

 • Trygghet att hålla egna klasser genom övning.

 • Utforska den psykologiskt skapade identiteten (egot) genom insiktsmeditation.

 • Kontakt med våra inre värderingar och lära oss grunderna inom effektiv altruism.

 • Starkare relationer genom social medvetenhetsträning.

 • Medvetenhet om att vara medveten och tantriska tekniker.

Tekniker.jpg

7-dagars retreat, tre långhelger + veckovisa onlineträffar

Retreat

Meditationslärarprogrammet CARE

Innehåll, datum & priser


Grundutbildning / Steg 1+2 / 300h

Steg 1

Personlig praktik (150tim)

Steg 1 sträcker sig mellan 27 december - 8 mars och lägger en grund för att komma i kontakt med sig själv genom att ge inblick i olika meditationstekniker och interventioner som har visats öka medvetenhet och välmående. Vi börjar med ett 7-dagars meditationsretreat (27 december - 3 januari 2020) följt av en långhelg ca ca 2 månader senare (6-8 mars).

Nästa utbildningsstart efter denna börjar i Augusti nästa år som också går att anmäla sig till nu.

Mellan våra fysiska träffar ses vi online via webinarier och gruppträffar motsvarande ca 1-2tim som hålls 1 dag i veckan. Under dessa träffar får du information och handledning kring din meditationspraktik inkl. övning/intervention du förväntas utöva vilket totalt motsvarar min 30-45min/dag. Ytterligare ett syfte med dessa träffar är att stötta dig i en regelbunden träning. Utöver detta ingår teoretiska egenstudier (både på svenska och engelska) motsvarande ca 30-45min/dag som också är handledda av lärarna.

I slutet av utbildningen ingår även träning i att hålla egna meditationspass på ett pedagogiskt sätt.

Denna del fokuserar främst på de fyra första medvetenhetsdomänerna; den kroppsliga, mentala, känslomässiga och sociala.

Pris: 24.500kr inkl moms. Priset inkluderar kost och logi under retreatveckan.

Begränsade resurser?
Varmt välkommen att skicka in intresseanmälan så försöker vi finna en lösning.


Steg 2

Meditationslärare (150tim)

Steg 2 fortsätter direkt efter långhelgen på del 1 och sträcker sig mellan 8 mars - 14 juni 2020. Denna del har samma upplägg som del 1, med undantag av två långhelger (10-12 april & 12-14 juni) i stället för ett retreat och en långhelg.

I steg 2 kommer vi att fokusera på den 5e och 6e medvetenhetsdomänen; den globala medvetenheten och om själva medvetenheten. Du får även här möjlighet till att träna på att hålla egna meditationer.

Pris: 24.500kr inkl moms. Kost och logi ingår ej under träffarna.

OBS! Paketpris Steg 1 och 2 under september månad: 44.500kr inkl moms.

Detta erbjudande ingår även om du anmäler dig till nästa utbildningsstart som börjar i augusti nästa år.

Begränsade resurser?
Varmt välkommen att skicka in intresseanmälan så försöker vi finna en lösning.


Avancerad nivå

 
 

Steg 3

Innehåller både längre retreat och mer avancerad egenpraktik samt fördjupad kunskap inom specifika områden. Avancerad nivå hålls i samarbete med forskare, psykologer och experter inom olika vetenskapliga och kontemplativa traditioner. Mer info på hemsidan kommer inom kort. Här är exempel på några av de områden som erbjuds. De som genomgått fördjupad nivå får rätten att lära ut CARE-kurser och kan antas till CARE-teamet. Mer info kommer löpande.

Fördjupningsdel

Steg 3 fortsätter direkt efter långhelgen på del 2. Här lägger vi fokus på integrering av Medvetenhetsmodellen samt på den sista medvetenhetsdomänen; “medvetenhet om medvetenheten” även kallad den “direkta vägen”. Detta steg är inte tillgängligt att anmäla sig till i dagsläget men kommer att öppnas upp för dom som har slutfört steg 1 & 2. Mer info kommer.


Specialiseringskurser

Plocka ihop dina egna kurser och workshops beroende på intresse inom ämnena nedan.

 • CARE-organisationsutveckling

 • CARE-kursen för vården med fokus på medkänsla.

 • Mindful Education (Daniel Rechtschaffen)

 • Traumamedvetenhet och anpassad undervisning.

 • Social medvetenhetsträning (Autentiskt relaterande)

 • Global medvetenhet (Värdebaserat ledarskap & Effektiv Altruism)

 • Medvetenhet om medvetenheten (Djupdykning i sinnets djupaste natur)

 • Compassion

 • Motiverande samtal (MI) / Coaching

 • Yogiska meditations- och andningstekniker från Kundaliniyogan.