Programstruktur

schema 4.png

Programinnehåll & struktur

pal_shine.jpg

Vad kommer jag att lära mig?

Du kommer att lära dig att utveckla och guida dina elever mot allt mer subtila aspekter inom de sex domänerna som ingår i Medvetenhetsmodellen. Du kommer att få utforska meditationstekniker som har visats vara effektiva - allt ifrån yogiska tekniker och meditationer från olika buddhistiska traditioner till övningar från hälsopsykologin och lyckoforskningen. Du kommer att lära dig varför och på vilket sätt dessa tekniker fungerar och hur du presenterar dem på ett sätt som tilltalar olika målgrupper och bakgrunder för att utveckla individer och organisationer.


Tekniker & interventioner

Vi kommer att praktisera och lära oss tekniker, interventioner/ övningar samt teori för att etablera:

 • Fokuserad uppmärksamhet och stilla sinnet.

 • Förmåga att hantera starka känslor och skapa förutsättningar för “sinnesbalans”.

 • “Hjärtats förmågor” som kärleksfull vänlighet, medkänsla/compassion och empatisk glädje.

 • Tacksamhet och förlåtelse genom evidensbaserade interventioner ifrån hälsopsykologin.

 • Närvaro och gemenskap genom mantrasång

 • Trygghet att hålla egna klasser genom övning.

 • Utforska den psykologiskt skapade identiteten (egot) genom insiktsmeditation.

 • Kontakt med våra inre värderingar och lära oss grunderna inom effektiv altruism.

 • Starkare relationer genom social medvetenhetsträning.

Tekniker.jpg

7-dagars retreat, tre långhelger + veckovisa onlineträffar

Liljero-Retreat_7157x.jpg

Meditationslärarprogrammet CARE


Steg 1

 • Del 1

Grundutbildning

Personlig praktik - 4 domäner av medvetenhet (125tim)

Grundutbildningen sträcker sig mellan 9 augusti till 15 september och lägger en grund för att komma i kontakt med sig själv genom att ge inblick i olika meditationstekniker och interventioner som har visats öka medvetenhet och välmående. Vi börjar med ett 7-dagars meditationsretreat (27 december - 3 januari 2020) följt av en långhelg ca 1 månad senare (7-9 februari).

Mellan våra fysiska träffar ses vi online via webinarier och gruppträffar motsvarande ca 1-2tim som hålls 1 dag i veckan. Under dessa träffar får du information och handledning kring din meditationspraktik inkl. övning/intervention du förväntas utöva vilket totalt motsvarar min 30-45min/dag. Utöver detta ingår teoretiska egenstudier (både på svenska och engelska) motsvarande ca 30-45min/dag som också är handledda av lärarna.

Denna del integrerar de fyra första medvetenhetsdomänerna; den kroppsliga, mentala, känslomässiga och sociala.

Pris: 19.500kr. Priset inkluderar kost och logi under retreatveckan.


Steg 1

 • Del 2

Certifiering meditationslärare

Certifiering meditationslärare - 6 domäner av medvetenhet (125tim)

Del 2 fortsätter direkt efter långhelgen på del 1 och sträcker sig mellan 3 jan - 3 maj 2020. Denna del har liknande upplägg som del 1, med undantag av två långhelger (20-22 mars & 1-3 maj 2020) i stället för ett retreat och en långhelg. I slutet av del 2 finns dock möjlighet att även gå på ett andra retreat som främst är avsett för en ny kurskull men där du då får det till rabatterat pris.

I del 2 kommer vi även att utforska de två sista domänerna; den globala medvetenheten och medvetenheten om att vara medveten.

Efter avklarad del 2 blir du certifierad meditationslärare Steg 1 och får tillgång till utbildningsmaterial för att kunna lära ut medvetenhetsträning till andra.

Pris: 22.500kr. Kostnad för kost och logi tillkommer vid träffarna.

OBS! Paketpris vid köp av hela Steg 1 på en gång 39.500kr


Steg 2

 • Flera delnivåer

Fördjupad nivå (start hösten 2020)

Innehåller både längre retreat och djupare egenpraktik samt fördjupade kunskaper inom mer specifika områden. Avancerad nivå hålls i samarbete med forskare, psykologer och experter inom olika vetenskapliga och kontemplativa traditioner. Mer info på hemsidan kommer inom kort. Här är exempel på några av de områden som erbjuds. De som genomgått fördjupad nivå får rätten att lära ut CARE-kurser och kan antas till CARE-teamet.

Plocka ihop dina egna kurser och workshops beroende på intresse inom ämnena nedan.

 • CARE-organisationsutveckling

 • CARE-kursen för vården med fokus på medkänsla.

 • Mindful Education (Daniel Rechtschaffen)

 • Traumamedvetenhet och anpassad undervisning.

 • Social medvetenhetsträning (Autentiskt relaterande)

 • Global medvetenhet (Värdebaserat ledarskap & Effektiv Altruism)

 • Medvetenhet om medvetenheten (Djupdykning i sinnets djupaste natur)

 • Compassion

 • Motiverande samtal (MI) / Coaching

 • Yogiska meditations- och andningstekniker från Kundaliniyogan.