Bakgrund & Vision

Care Framsida Webb 2 (1).jpg

Bakgrund

Project CARE utvecklades ursprungligen för Chalmers CSE i Göteborg med uppdraget att hantera medarbetarnas stress. Vi tog en bredare ansats där vi både fokuserade på att stärka personlig resiliens och stimulera till en kultur av välmående baserat på medkänsla. Två nivåer av CARE ingår idag i verktygslådan för det jämställdhetsarbete som bedrivs över hela Chalmers och ytterligare en CARE-version har utvecklats speciellt för vården.

Intresset för CARE-konceptet har varit stort. Vi behöver utbilda fler lärare till vårt team och passar på att göra kunskaperna tillgängliga för alla som vill ta del av utbildningen.

AdobeStock_4201009.jpeg

Vision

Vi ser en framtid där individer och organisationer som är etablerade i medvetenhet och drivs av global medkänsla tillsammans verkar för ökad hållbarhet och bidrar till ett mer solidariskt samhällsklimat.

Meditationslärarprogrammet CARE skall bidra till detta genom att ge förutsättningar för ökad medvetenhet och medkänsla på ett individuellt, socialt och globalt plan.

Vår kärleksfullhet växer när vi lär oss att “vila” i en medvetenhet om att vara medveten.


En daglig meditationspraktik är en bra grund men den gör oss inte nödvändigtvis mer engagerade, bättre på sociala färdigheter eller får oss att fatta de medvetna val och utföra de aktiva handlingar som bidrar till en mer hållbar omvärld. Det uppnår vi genom de aktiviteter i programmet som utvecklar vår sociala och globala medvetenhet.

Kärlek är medvetenhetens parfym