Vill du vara med på resan?

Vi ger dig möjligheten att gå djupare i utforskandet av sinnet och verklighetens natur.
Som certifierad meditationslärare inom CARE kommer du att vara redo att möta individer, grupper och organisationer där de befinner sig och guida dem vidare till nästa nivå i deras utveckling. Det gör du bl.a. med hjälp av en omfattande verktygslåda fylld av effektiva tekniker och övningar.


För dig som:

 • Vill verka för ökad medvetenhet och positiv organisations- och samhällsutveckling.

 • Redan arbetar inom HR, som hälsostrateg eller med skol- och organisationsutveckling.

 • Arbetar mot eller inom vården och vill lära ut tekniker för medkänsla.

 • Vill guida TEAL-organisationer mot integrering av hela människan och lära ut tekniker för bättre samverkan.


Genomgår du programmet får du:

 • En omfattande manual fylld med instruktioner, tekniker och övningar.

 • Färdiga pedagogiskt strukturerade kurser på olika teman.

 • Manus för meditationer på olika teman.

 • Färdiga presentationer med förklaringsmodeller och forskningsreferenser.

 • Regelbundna uppdateringar av kursmaterial.

 • Kunskaper och material för att kunna skapa dina egna kurser.

 • Undervisning av framstående forskare, meditationslärare, psykologer och organisationsutvecklare.

 • Gemenskap (Sangha) och nätverk av andra meditationslärare.