Brygga neurovetenskapen och hälsopsykologin med visdomen ifrån uråldriga kontemplativa traditioner


TeamMeditationFace.jpg

Att kultivera visdom

Som certifierad meditationslärare inom CARE kommer du att vara redo att möta individer, grupper och organisationer där de befinner sig och guida dem till en ökad medvetenhet.

Det gör du med hjälp av självledarskap baserat på en stabil egenpraktik tillsammans med en omfattande verktygslåda av strategier, tekniker och övningar för arbete med individer och grupper inom de sex olika domänerna i medvetenhetsmodellen.


Medvetenhetsmodellen

pal_shine.jpg

Inom CARE tar vi ett lite bredare grepp kring medvetenhetsträning och inkluderar de sociala och globala domänerna - våra relationer, organisationer, samhällen och planeten.

Vi utvecklar förmågan att urskilja och arbeta med allt mer subtila aspekter av de mentala, kroppsliga och känslomässiga domänerna. Insiktsmeditationen hjälper oss förstå deras orsakssamband och samspel så att de kan integreras i medvetandet.

Att vila i att vara medveten om att vara medveten har kallats den högsta nivån av meditation. Tillgång till detta varande möjliggör en mer kärleksfull relation till sig själv, till andra människor och till världen i stort.


Bakgrund

Project CARE utvecklades ursprungligen för Chalmers CSE i Göteborg med uppdraget att minska medarbetarnas stress.
Vi tog en bredare ansats och försökte stimulera till en kultur av välmående baserat på medkänsla.

Care Framsida Webb 2 (1).jpg

Konceptet har vidareutvecklats med kurser för många olika målgrupper sedan dess.

- CARE för akademin i två steg särskilt framtagen för det kultur och jämställdhetsarbete som skall bedrivas över hela Chalmers de kommande 10 åren.

- CARE för vården med tema själv-ledarskap och medmänskligt bemötande testades nyligen på ett 20-tal psykiater som arbetar med suicidnära patienter.
Förhållningssätt: när empati smärtar kan medkänsla läka.

- CARE för business
En variant används för transformering av kultur i ett tech-bolag med kursmaterial kopplat till deras specifika värdeord och önskan om att stärka sin innovationsförmåga.


Världen behöver mer omtanke.

Intresset för CARE-konceptet har varit stort och vi behöver utbilda fler lärare till vårt team.
Vi passar även på att göra utbildningen tillgänglig för alla som vill, vare sig det gäller att använda kunskaperna på sin arbetsplats eller sätta samman och sälja egna kurser.


Vision

64262866_10157210269926397_9032220188019261440_n.jpg

Vi ser en framtid där individer och organisationer som är etablerade i medvetenhet tillsammans verkar för ökad hållbarhet och bidrar till ett mer solidariskt samhällsklimat.

Vi arbetar för en värld som är präglad av global medkänsla - bortom tribalismens destruktiva indelning i vi-och-dom.


Utforskande av sinnet och medvetenheten.  Detta är programmet både för dig som vill gå djupare i din egen praktik och för dig som vill förstå hur träningen påverkar oss på ett psykologiskt och fysiologiskt plan samt hur man förmedlar denna kunskap till andra. Programmet vänder sig till dig som regelbundet utövat någon form av medvetenhetsbaserad praktik under några år och är redo att ta nästa steg. Du kanske redan är mindfulnessintruktör eller yogalärare och vill fördjupa dina kunskaper. Du får tillgång till verktyg och pedagogiskt strukturerad träning kring att leva mer autentiskt, stärka din tillit till dig själv och andra människor, förbättra dina relationer och känna mer gemenskap. Utforska och kombinera dina personliga värderingar med vetenskapen bakom effektiv altruism för att komma i kontakt med vad du vill bidra med till omvärlden och hur du kan göra som störst nytta utifrån dina förutsättningar.

Utforskande av sinnet och medvetenheten.

Detta är programmet både för dig som vill gå djupare i din egen praktik och för dig som vill förstå hur träningen påverkar oss på ett psykologiskt och fysiologiskt plan samt hur man förmedlar denna kunskap till andra.

Programmet vänder sig till dig som regelbundet utövat någon form av medvetenhetsbaserad praktik under några år och är redo att ta nästa steg. Du kanske redan är mindfulnessintruktör eller yogalärare och vill fördjupa dina kunskaper.

Du får tillgång till verktyg och pedagogiskt strukturerad träning kring att leva mer autentiskt, stärka din tillit till dig själv och andra människor, förbättra dina relationer och känna mer gemenskap.

Utforska och kombinera dina personliga värderingar med vetenskapen bakom effektiv altruism för att komma i kontakt med vad du vill bidra med till omvärlden och hur du kan göra som störst nytta utifrån dina förutsättningar.

Karriärval efter utbildning:  - Lära ut meditation på yogastudios - Hålla kurser för akademin och inom företag i form av ledarskaps- och medarbetarutveckling. - Konsultera inom organisationsutveckling med inriktning transformering av kultur, ökat engagemang, talent retention, employer branding m.m. - Träna vuxna i att lära ut inre färdigheter till unga som en del av skolutveckling eller medvetet föräldraskap. - Arbeta mot eller inom vården ( lära ut tekniker inom förhållningssätt, bemötande och medkänsla på jobbet för att förebygga utmattningssyndrom och höja kvalitén på vårdinsatser). - Guida TEAL-organisationer mot integrering av hela människan och implementera tekniker för bättre samverkan.

Karriärval efter utbildning:

- Lära ut meditation på yogastudios

- Hålla kurser för akademin och inom företag i form av ledarskaps- och medarbetarutveckling.

- Konsultera inom organisationsutveckling med inriktning transformering av kultur, ökat engagemang, talent retention, employer branding m.m.

- Träna vuxna i att lära ut inre färdigheter till unga som en del av skolutveckling eller medvetet föräldraskap.

- Arbeta mot eller inom vården ( lära ut tekniker inom förhållningssätt, bemötande och medkänsla på jobbet för att förebygga utmattningssyndrom och höja kvalitén på vårdinsatser).

- Guida TEAL-organisationer mot integrering av hela människan och implementera tekniker för bättre samverkan.

Vid slutförande av meditationslärarprogrammet får du tillgång till:  - En omfattande manual fylld med instruktioner, tekniker och övningar. - Färdiga pedagogiskt strukturerade kurser och manus för meditationer på olika teman. - Färdiga presentationer med förklaringsmodeller med forskningsreferenser. - Regelbundna uppdateringar av kursmaterial. - Kunskaper och material för att kunna skapa dina egna kurser. - Undervisning av framstående forskare, meditationslärare, psykologer och organisations-utvecklare. - Gemenskap (Sangha) och nätverk av andra meditationslärare.

Vid slutförande av meditationslärarprogrammet får du tillgång till:

- En omfattande manual fylld med instruktioner, tekniker och övningar.

- Färdiga pedagogiskt strukturerade kurser och manus för meditationer på olika teman.

- Färdiga presentationer med förklaringsmodeller med forskningsreferenser.

- Regelbundna uppdateringar av kursmaterial.

- Kunskaper och material för att kunna skapa dina egna kurser.

- Undervisning av framstående forskare, meditationslärare, psykologer och organisations-utvecklare.

- Gemenskap (Sangha) och nätverk av andra meditationslärare.


Grundutbildning start vinter/vår 2020