Grundutbildning info steg 1 & 2

Steg 1, Del 1

Grundutbildning Del 1 - 4 domäner av medvetenhet (150tim)

Grundutbildningen sträcker sig över drygt 2 månader och lägger en grund för att komma i kontakt med sig själv och ger inblick i olika meditationstekniker samt interventioner som har visats öka medvetenhet samt välmående.

Direkt efter avslutat retreat fortsätter utbildningen för dom som vill fortsätta sin resa mot att bli meditationslärare. Denna del vänder sig dock även till dig som enbart är intresserad av att fördjupa din egna meditaitonspraktik och öka din medvetenhet samt integrera de fyra första domänerna. Drygt 1 mån efter retreatet ses vi igen under en långhelg. Emellan våra fysiska träffar ses vi online via webinarier och gruppträffar motsvarande ca 1-2tim som hålls 1 dag i veckan (ca 10tim). Under dessa träffar får du information och handledning kring din meditationspraktik inkl. övning/intervention du förväntas utöva vilket totalt motsvarar min 30-45min/dag (ca 30tim). Utöver detta ingår teoretiska egenstudier (både på svenska och engelska) motsvarande ca 30-45min/dag (30tim) som också är handledda av lärarna.

Pris: 24.500kr. Priset inkluderar kost och logi under retreatveckan.


Steg 1, Del 2

 
 

Certifiering Meditationslärare Del 2 - 6 domäner av medvetenhet (100tim)

Efter slutförd del 2 blir du certifierad meditationslärare. Del 2 har liknande upplägg som del 1, med undantag av två långhelger i stället för ett retreat och en långhelg. I slutet av del 2 finns dock möjlighet att även gå på detta retreat som främst är avsett för en ny kurskull men där du då får det till rabatterat pris.

I steg 2 kommer vi utöver de 4 medvetandedomänerna som vi utforskade i steg 1, även utforska de två senaste domänerna; den globala medvetenheten och medvetenheten om att vara medveten (awareness of awareness).

Pris: 19.500kr inkl,certifiering.


Steg 1, del 1+2

Paketpris hela Steg 1: (del 1 + del 2) 39.500kr. Ger 4.500kr rabatt samt garanterad plats till del 2