Brygga neurovetenskapen och hälsopsykologin med visdomen ifrån uråldriga kontemplativa traditioner

 
TeamMeditationFace.jpg

Som certifierad meditationslärare inom CARE kommer du att vara redo att möta individer, grupper och organisationer där de befinner sig och guida dem till en ökad medvetenhet.

Det gör du med hjälp av en stabil egenpraktik och en omfattande verktygslåda med strategier, tekniker och övningar för arbete med individer, grupper och organisationer.

 

Bakgrund

Project CARE utvecklades ursprungligen för Chalmers CSE i Göteborg med uppdraget att minska medarbetarnas stress.
Vi tog en bredare ansats och försökte stimulera till en kultur av välmående baserat på medkänsla.

Care Framsida Webb 2 (1).jpg

Konceptet har successivt vidareutvecklats med inriktningar mot olika målgrupper:

- CARE för akademin är en vidareutveckling av programmet för Chalmers som har delats upp i två steg och anpassats för att transformera kultur och arbeta med jämställdhet.

- CARE för vården med tema självledarskap och medmänskligt bemötande används i träning av psykiater som arbetar med suicidnära patienter.
- När empati smärtar kan medkänsla läka.

- CARE för business
En variant används för transformering av kultur i ett tech-bolag med kursmaterial kopplat till deras specifika önskningar och värdeord. Ett annat användningsområde är vid omställning till TEAL-organisationer.


Världen behöver mer omtanke.

Intresset för CARE-konceptet har varit stort och vi behöver utbilda fler lärare till vårt team.
Vi passar på att göra utbildningen tillgänglig för alla som vill arbeta med dessa frågor.

Hjärta ljusare.jpg

Vision

Vi ser en framtid där individer och organisationer som är etablerade i medvetenhet tillsammans verkar för ökad hållbarhet och samskapar ett mer solidariskt samhälle.

Vi ser en värld som är präglad av global medkänsla - bortom tribalismens destruktiva indelning i vi-och-dom.

 

Bara genom att öka vår medvetenhet och utveckla hjärtats förmågor kan vi lyckas med den omfattande transformation och omställning som krävs.


Medvetenhetsmodellen

pal_shine.jpg

Vi börjar resan genom att utveckla förmågan att särskilja innehållet i de Mentala, Kroppsliga och Känslomässiga domänerna. Med insiktsmeditation utforskar vi deras orsakssamband - så att de kan integreras i medvetandet.

Vi inkluderar även de Sociala och Globala domänerna - för positiv påverkan på våra relationer, organisationer, samhällen och planeten.

Att vila i att vara medveten om att vara medveten har kallats den högsta nivån av meditation. Tillgång till detta varande möjliggör en mer kärleksfull relation till sig själv, till andra människor och till världen i stort.


Detta är programmet för dig som har praktiserat regelbundet ett par år, kanske redan är yogalärare eller mindfulnessinstruktör och vill fördjupa din praktik. Du är intresserad av nya tillvägagångssätt, du vill påverka, påskynda och vägleda till en ökad medvetenhet.

 
activity-adventure-backpack-378153 (kopia).jpg
 

För dig som vill:

 • Hålla kurser för akademin och inom företag i form av ledarskaps- och medarbetarutveckling.

 • Konsultera inom organisationsutveckling med inriktning transformering av kultur inifrån och ut, för ökat engagemang, innovationsförmåga, samverkan, psykologisk trygghet m.m.

 • Utbilda vuxna i hur de kan lära ut inre färdigheter till unga som en del av skolutveckling eller medvetet föräldraskap.

 • Arbeta mot eller inom vården ( lära ut tekniker inom förhållningssätt, bemötande och medkänsla på jobbet för att förebygga utmattningssyndrom och höja kvalitén på vårdinsatser).

 • Guida TEAL-organisationer mot integrering av hela människan och implementera tekniker för bättre samverkan.

 • Lära ut meditation på yogastudios eller integrera kunskaper om sinnet och hjärtat när du lär ut yoga.

Du får tillgång till:

 • En omfattande manual fylld med instruktioner, tekniker och övningar.

 • Färdiga pedagogiskt strukturerade kurser och manus för meditationer på olika teman.

 • Färdiga presentationer med förklaringsmodeller med forskningsreferenser.

 • Regelbundna uppdateringar av kursmaterial.

 • Kunskaper och material för att kunna skapa dina egna kurser.

 • Undervisning av framstående forskare, meditationslärare, psykologer och organisations-utvecklare.

 • Ett bibliotek av ljudfiler med guidade meditationer och föreläsningar.

 • Gemenskap (Sangha) och nätverk av andra meditationslärare.


Grundutbildning start vinter/vår 2020