Meditationslärarutbildningen för dig som vill främja ökad medvetenhet och kultiveringen av visdom i samhället.


mandala (1).png

Brygga -

neurovetenskapen, hälsopsykologin och

visdomen från kontemplativa traditioner

mandala (1).png

Fördjupa

din praktik bortom Asanas och Mindfulness

mandala.png

Främja

ökad medvetenhet och social hållbarhet i samhället


TeamMeditationFace.jpg

Att kultivera visdom

Som certifierad meditationslärare inom CARE kommer du att vara redo att möta individer, grupper och organisationer där de befinner sig och guida dem till en ökad medvetenhet.

Det gör du med hjälp av självledarskap baserat på en stabil egenpraktik tillsammans med en omfattande verktygslåda av strategier, tekniker och övningar för arbete med individer och grupper inom de sex olika domänerna i medvetenhetsmodellen.


Medvetenhetsmodellen

pal_shine.jpg

Inom CARE tar vi ett lite bredare grepp kring medvetenhetsträning och inkluderar de sociala och globala domänerna - våra relationer, vårt samhälle och planeten.

Först utvecklar vi vår förmåga att uppfatta och särskilja innehållet i de mentala, kroppsliga och känslomässiga domänerna. Insiktsmeditation hjälper oss sedan att förstå deras orsakssamband och samspel så att de kan integreras i medvetandet. I denna process utforskar vi även våra behov och värderingar.

I den sista domänen tränar vi förmågan att vila i medvetenhet om att vara medveten, ofta kallad den högsta nivån av meditation. Att ha tillgång till detta varande möjliggör en mer kärleksfull relation till sig själv, till andra människor och till världen i stort.


Bakgrund

Care Framsida Webb 2 (1).jpg

Project CARE utvecklades ursprungligen för Chalmers CSE i Göteborg med uppdraget att hantera medarbetarnas stress. Vi tog en bredare ansats där vi både fokuserade på att stärka personlig motståndskraft och stimulera till en kultur av välmående baserat på medkänsla. Två nivåer av CARE ingår idag i verktygslådan för det jämställdhetsarbete som skall bedrivas över hela Chalmers de kommande 10 åren.

Ytterligare en CARE-version har utvecklats speciellt för vården med tonvikt på medkänsla som förhållningssätt. Intresset för CARE-konceptet har varit stort och vi behöver utbilda fler lärare till vårt team.

Världen behöver mer CARE. Därför passar vi på att göra utbildningen tillgänglig för alla som vill ta del av kunskaperna och teknikerna.


Vision

AdobeStock_4201009.jpeg

Vi ser en framtid där individer och organisationer som är etablerade i medvetenhet och drivs av global medkänsla, tillsammans verkar för ökad hållbarhet och bidrar till ett mer solidariskt samhällsklimat.

Meditationslärarprogrammet CARE bidrar till detta genom att ge förutsättningar för utveckling av visdom och ökad medvetenhet samt kunskaperna och redskapen för att guida andra på samma väg.

Vi drivs av strävan mot en värld präglad av medkänsla - bortom tribalism och separationens illusion.


Utforskande av sinnet och medvetenheten.  Detta är programmet både för dig som vill gå djupare i din egen praktik och för dig som vill förstå hur träningen påverkar oss på ett psykologiskt och fysiologiskt plan samt hur man förmedlar denna kunskap till andra. Programmet vänder sig till dig som regelbundet utövat någon form av medvetenhetsbaserad praktik under några år och är redo att ta nästa steg. Du kanske redan är mindfulnessintruktör eller yogalärare och vill fördjupa dina kunskaper. Du får tillgång till verktyg och pedagogiskt strukturerad träning kring att leva mer autentiskt, stärka din tillit till dig själv och andra människor, förbättra dina relationer och känna mer gemenskap. Utforska och kombinera dina personliga värderingar med vetenskapen bakom effektiv altruism för att komma i kontakt med vad du vill bidra med till omvärlden och hur du kan göra som störst nytta utifrån dina förutsättningar.

Utforskande av sinnet och medvetenheten.

Detta är programmet både för dig som vill gå djupare i din egen praktik och för dig som vill förstå hur träningen påverkar oss på ett psykologiskt och fysiologiskt plan samt hur man förmedlar denna kunskap till andra.

Programmet vänder sig till dig som regelbundet utövat någon form av medvetenhetsbaserad praktik under några år och är redo att ta nästa steg. Du kanske redan är mindfulnessintruktör eller yogalärare och vill fördjupa dina kunskaper.

Du får tillgång till verktyg och pedagogiskt strukturerad träning kring att leva mer autentiskt, stärka din tillit till dig själv och andra människor, förbättra dina relationer och känna mer gemenskap.

Utforska och kombinera dina personliga värderingar med vetenskapen bakom effektiv altruism för att komma i kontakt med vad du vill bidra med till omvärlden och hur du kan göra som störst nytta utifrån dina förutsättningar.

Karriärval efter utbildning:  - Lära ut meditation på yogastudios - Hålla kurser för akademin och inom företag i form av ledarskaps- och medarbetarutveckling. - Konsultera inom organisationsutveckling utifrån ett perspektiv av ökad medvetenhet med inriktningar som tranformering av kultur, ökat engagemang, talent retention, employer branding m.m . - Träna vuxna i att lära ut inre färdigheter till unga som en del av skolutveckling eller medvetet föräldraskap. - Arbeta mot eller inom vården ( lära ut tekniker inom förhållningssätt, bemötande och medkänsla på jobbet för att förebygga utmattningssyndrom och höja kvalitén på vårdinsatser). - Guida TEAL-organisationer mot integrering av hela människan och implementera tekniker för bättre samverkan.

Karriärval efter utbildning:

- Lära ut meditation på yogastudios

- Hålla kurser för akademin och inom företag i form av ledarskaps- och medarbetarutveckling.

- Konsultera inom organisationsutveckling utifrån ett perspektiv av ökad medvetenhet med inriktningar som tranformering av kultur, ökat engagemang, talent retention, employer branding m.m .

- Träna vuxna i att lära ut inre färdigheter till unga som en del av skolutveckling eller medvetet föräldraskap.

- Arbeta mot eller inom vården ( lära ut tekniker inom förhållningssätt, bemötande och medkänsla på jobbet för att förebygga utmattningssyndrom och höja kvalitén på vårdinsatser).

- Guida TEAL-organisationer mot integrering av hela människan och implementera tekniker för bättre samverkan.

Programmet ger dig tillgång till:  - En omfattande manual fylld med instruktioner, tekniker och övningar. - Färdiga pedagogiskt strukturerade kurser och manus för meditationer på olika teman. - Färdiga presentationer med förklaringsmodeller med forskningsreferenser. - Regelbundna uppdateringar av kursmaterial. - Kunskaper och material för att kunna skapa dina egna kurser. - Undervisning av framstående forskare, meditationslärare, psykologer och organisations-utvecklare. - Gemenskap (Sangha) och nätverk av andra meditationslärare.

Programmet ger dig tillgång till:

- En omfattande manual fylld med instruktioner, tekniker och övningar.

- Färdiga pedagogiskt strukturerade kurser och manus för meditationer på olika teman.

- Färdiga presentationer med förklaringsmodeller med forskningsreferenser.

- Regelbundna uppdateringar av kursmaterial.

- Kunskaper och material för att kunna skapa dina egna kurser.

- Undervisning av framstående forskare, meditationslärare, psykologer och organisations-utvecklare.

- Gemenskap (Sangha) och nätverk av andra meditationslärare.


Grundutbildning hösten 2019